Årsmöte 2011-03-20

Årsmöte 2011 hölls söndag 20 mars i klubblokalen, Krokfors.

29 personer hittade hit, och efter avklarade årsmötesförhandlingar bjöds det på kaffe.

I år hade styrelsen utsett hedersmedlem för 2011, Eskil Andersson för hans insatser när TV 4 gästade vår tisdagsträff i Sunnanå 8 juni 2010.

En omröstning om den nya klubblokalens namn genomfördes, och det vinnande förslaget med 12 röster blev Veteran Classic Ör.

Nyval av styrelseledamöter:

Post Namn Mandat
Sekreterare Morgan Hallgren 2 år
Kassör Jan-Erik Andersson 2 år
Suppleant Kjell Larsson 2 år
Revisor Kjell Karlsson , Rolf Isaksson 1 år
Revisorsupl Owe Andersson 1 år
Representant Ruds Moppers Roland Häll 1 år
Representant Dotorps Traktorklubb Kurt Svensson 1 år
Aktvitetskommite Kurt Svensson, Christer Jönsson, Morgan Hallgren,
Morgan Andersson, Roland Häll, Mikael Alfredsson (sammankallade)
1 år
Valberedningen Mikael Alfredsson, Roy Jansson 1 år