Årsmöte 10 mars 2013

18 personer kom till årsmötet i klubbstugan i år. Mötesförhandlingarna avlöpte fint under ordförande Gunnars ledning, och årets hedersmedlem, Roland Häll, Rud moppers utsågs. Dessvärre var Roland inte närvarande, så han får mottaga utmärkelsen vid ett senare tillfälle.

Medlemmarna uppmanades att komma med förslag på resmål för vårens resa med egna fordon.

Efter fika och småprat skildes vi åt och ser fram mot en späckad veteransäsong!