Funktionsärsfest 2022-12-04

 

Under året har cirka 30 funktionärer hjälpt till på vår arrangemang vilket varit mycket uppskattat. Som uppskattning bjöds alla funktionärer på en enklare Julbuffé.

Jag med styrelse vill önska alla medlemmar en riktig GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och att vihörs och ses nästa år.

Bilden är från Kanyas på Melleruds handel där VCD hade bjudit alla funktionärer som hjälpt till under 2022. Har du lust att hjälpa till 2023 så kanske du är med nästa jul.