Funktionärer, se hit!

Klubben laddar för sitt jubelår, i år är det är ju 10 år sedan klubben startade.
Detta innebär att vi spänner bågen lite extra bl a inför årets höjdpunkt, Veteran Classic Show.

Praktiskt taget allt arbete inom klubben sker på ideell basis,
och våra arrangemang är till mycket stor del beroende av att vi har
klubbmedlemmar som ställer upp som funktionärer.

Det är alltid värdefullt att vi får er hjälp.

Detta är en allmän vädjan till er alla, stora som små, att ställa upp mangrant nu i år,
till alla våra arrangemang i allmänhet, och i synnerhet till Veteran Classic Show i Åsebro den 15 juni.

Hör av er till Gunnar Landegren 0530-511 76, 070-542 74 00 om du är intresserad!