>> Jubileumsåret 2013! <<

I år är det ett riktigt jubileumsår för Veteran Classic Dalsland!

Veteran Classic Dalsland fyller 15 år, Rud moppers 10 år och Dotorps traktorklubb 5 år.

Under säsongen kommer vi på ett eller annat sätt uppmärksamma detta!