Klubben

Veteran Classic Dalsland startades av entusiaster från Dals motorklubb 1998. Först som en sektion i motorklubben, men 2001 blev det en egen klubb.

Klubben har idag drygt 200 medlemmar och är verksam i hela Dalsland.

Vår målsättning är att stödja medlemmar, bevara eller renovera fordon, anordna träffar, rallyn och gemensamma utflykter med eller utan fordon. Dessutom vill klubben sprida intresse för idéer genom arrangemang där allmänheten kan komma i kontakt med medlemmar och fordon samt söka samarbete med andra klubbar inom vårt intresseområde.

På vinterhalvåret har vi medlemsmöten i vår klubblokal på Västerråda i Mellerud.

När så våren kommer gör vi en resa eller så tar vi en tur med våra fordon till en träff eller liknande.
Bland våra egna arrangemang märks:

  • Veteranbilsrally

  • Säsongsavslutning uteträff på Bygdefesten i Brålanda

Klubben medverkar även emellanåt vid flertalet bygdedagar, t ex Kanalyran i Mellerud, Färgelandadagarna.
På hösten blir det i regel en resa till något museum eller marknad.

Alla som åker, äger eller har intresse för gamla veteranfordon och klassiska bilmodeller är välkomna som medlem!