Ett par mässresor under vintern/våren 2008

Här är lite information om ett par arrangemang under lågsäsongen, som visserligen inte VCD anordnar, men som kanske intresserar en och annan.

 

Göteborgs motormässa 2008

Halmbergs buss kommer att köra en tur till Göteborgs motormässa den 27 januari 2008.
Avfärd från Ed kl 08.00 och hemresa kl 16.00
Kostnad 270 kr inkl entrébiljett.

Bindande anmälan snarast till Ingemar Eriksson tfn 0534-230 90 (verkstaden) eller 0534-200 31 (bostaden).

 

Mässa i Herning i Danmark

Vi reser med Torrskogs buss.
Fredag den 28 mars 2008 åker vi, mässan öppnar lördag 29 mars.

Vi beräknar att vara framme i Herning före kl 16 och för de som så önskar, gör vi ett mässbesök på kvällen,
eller besöker affärerna i Herning. Därefter en god måltid på hotellet där vi övernattar och äter frukost.
Möjlighet att handla andra varor också på Bilka i Viborg under hemfärden.

Pris: Buss, färja, middag på hotellet inkl frukost och hemresa: 1295 kr

Kent Karlsson Bärke: 0534-220 67

Torrskogs buss: 0531-221 13