Motordag på Kroppefjäll hotell & Spa 1 juni

Obs! Inställt pga bristande företagsintresse

En motordag på Kroppefjäll Hotel & Spa är planerad av TLAB i Mellerud och Kroppefjäll Hotell & Spa den 1 juni.
Veteranfordon, Mopeder, Traktorer, Tändkulemotorer ja allt i motordrivna objekt.

Företag kommer visa nya produkter, ev. motorsågsdemostration, Webergänget visar vad man kan göra med en Webergrill.

VCD har fått förfrågan att medverka.

För mer info. ring Kalle på TLAB 0530-133 01 eller Kroppefjäll Hotell & Spa Mattias 0530-413 00