Fordonsträff Valbo-Ryr

Veteran Classic Dalsland har fått inbjudan till Valbo-Ryrs sockenförening på bygdegården Solhemsgården lördag den 14 augusti mellan kl 11.00-16.00

Servering finns och parkering finns på framsidan samt ett gärde på baksidan.

Info. Sören tel. 070-686 94 57

Alla veteranfordon är välkomna!