Västerråda skola 1885-1962

Historik 1840-1962

1840 testamentet för Fryxell-Langensköldska Stiftelsen – resultat: Skolfond I.
1842 lag om allmän folkskola
1884 17/7 beslöt Stiftelsen att bygga en slöjdskola
1885 aug. anställdes Aug. Ryrfeldt som lärare och skolan byggdes efter ritning av greve S. Sparre.
1886 jan. läsningen började i slöjdskolan
1889 15/11 pm från folkskoleinspektören som dels berättar om Stiftelsens skolfond och dels underkänner slöjdskolan
1889 12/12 Holms skolråd och kyrkostämma vill överta slöjdskolan och göra den till en folkskola.
1891 16/6 sammanträde med församlingarnas ombud och Stiftelsens kamrer – förslag till fördelning av skolfond I, resultat: Skolfond II.
1891 22/5 lades slöjdskolan ned
1893 ansökning om permutation hos Kung. Maj:t

1893 29/12 Holms Skolråds yttrande över att ta emot skolan
1895 7/11 Kungl. Maj:ts svar som godkände permutationen
1896 ht - startade folkskolan – en skola för Mellerud - Holms skolråd
1908 En skola bara för köpingen
1909 Melleruds skolråd
1916 Tillbyggdes Västerråda skola
1932 Melleruds köping övertar ansvaret för alla skolor.
1935-1940 var Kommunbiblioteket i skolan
1937 Melleruds köping köper skoltomten av Stiftelsen
1952 Melleruds köping tar ut lagfart å skoltomten Västerråda 2:5
1954 Skolfond II fördelas och upphör (65:- till båda kommunerna).
1962 juni lades folkskolan ned (efter 66 läsår 1896-1962)


Sedan har skolan använts bl. a. som:

Landsfiskalskontor
Bostad för en lärarfamilj, 1:a våningen.
Bostad för ing. Stenström.
Lars & Lars Byggnadsfirma hyrde lokalerna under slutet av 1960- och början av 1970-talet
Även scouterna och/eller bordtennisklubben har varit hyresgäster,
dessutom har minst ett musikband haft skolan som träningslokal.
Under slutet av 1980-talet blev det undomsgård under ett antal år.
Lokal för Dals Motorklubb sedan 1972.