Veteranmarknad i Mellerud

Lördag 13 oktober 2012 kl 09.00-14.00 vid XL-bygg, Västerråda.

Observera datumet! Det har förekommit fel datum i Bilsport Classic

Pris per stånd 100 kr (för 6 m stånd, sedan 100 kr för varje ytterligare 3 m) För medlemmar i VCD Gratis.

Försäljning sker utomhus.

Finbilsparkering finns på området.

Info: Gunnar Landegren 0530-511 76, 070-542 74 00

Vägbeskrivning:

Från E45: Sväng in vid Konsumentkemi vid norra infarten till Mellerud

Från Lv 166: Sväng in vid Melleruds Elektriska affär

Skyltar vid E45 och lv 166 visar vägen till marknaden.

Hjärtligt välkomna!