Veteranmarknad i Mellerud

Lördag 1 oktober 2011 kl 10.00-15.00 vid XL-bygg, Västerråda.

Pris per stånd 100:- För medlemmar i VCD Gratis. Ring snarast, begränsad plats.

Vi kommer i år att vara på framsidan av XL-bygg, vid entrén.

Försäljning sker utomhus.

Finbilsparkering finns på området.

Servering

Info: Gunnar Landegren 0530-511 76, 070-542 74 00
Jan Flink 0530-421 79

Vägbeskrivning:

Från E45: Sväng in vid Konsumentkemi vid norra infarten till Mellerud

Från Lv 166: Sväng in vid Melleruds Elektriska affär

Skyltar vid E45 och lv 166 visar vägen till marknaden.

Hjärtligt välkomna!